ניהול הרגישות

ניהול הרגישות

ניהול הרגישות

הקלה ארוכת טווח

נוסף לידיעת אופן הטיפול ברגישות בשיניים כעת, חשוב גם לחשוב על ניהול ארוך טווח של רגישות היתר בדנטין. 

בסעיף זה נבחן דרכים לסייע לך בניהול ארוך טווח של הרגישות.

הקלה ארוכת טווח

אודות רגישות