תנאים והתניות

קרא בקפידה את התנאים והתניות הבאים לפני השימוש באתר זה.

אתר זה והסמינרים המקוונים (Webinars) של GSK  המתארחים או מקודמים באתר זה (ביחד, "האתר") הם רכושה של GSK ("GSK"). השימוש באתר זה מהווה הסכמה לתנאי השימוש המפורטים. אם אינכם מסכימם להם, אל תשתמשו באתר זה.

GSK שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה, לשנות, לתקן, להוסיף או להסיר חלקים מתנאי שימוש אלה בכל עת. זוהי אחריותכם לבדוק את תנאי השימוש האלה מעת לעת לגבי שינויים. ניתן לגשת לתנאי השימוש באמצעות הקישור בתחתית דף האינטרנט. המשך השימוש שלכם באתר לאחר עדכון של תנאי השימוש, פירושו שאתם מסכימים להיות מחויבים לכל תיקון כזה.

המידע המופיע באתר זה הינו מידע כללי למטרות חינוכיות בלבד. האתר עשוי להכיל מידע על מצבים רפואיים ועל הטיפול בהם.  שום דבר באתר זה לא יפורש כמתן כל סוג של ייעוץ רפואי או המלצה רפואית, ואין להסתמך עליו כבסיס להחלטה או פעולה כלשהם. תמיד יש לבקש ייעוץ רפואי מנותן שירות רפואי מוסמך.

משתמשים מורשים

אתר זה מיועד לאנשי מקצוע בתחום הבריאות בלבד. על ידי שימוש בפלטפורמה זו, הנכם מאשרים שאתם בעלי רישיון לפעול כאנשי מקצוע בתחום הבריאות במדינה שאתר זה מיועד לה.

באתר זה ישנו חלק ספציפי לציבור הכללי, חלק ספציפי למטופלים, וחלק ספציפי לאנשי מקצוע בתחום הבריאות. "איש מקצוע בתחום הבריאות" כולל אך ורק אנשי מקצוע מתחומי הרפואה, רפואת שיניים, רוקחות, סיעוד וכן אנשי מקצוע נוספים אשר במהלך פעילותם המקצועית מורשים על ידי רשויות הבריאות במדינת ישראל להנפיק מרשמים לשימוש בתכשירים רפואיים.

החלק לציבור הכללי תוכנן כמשאב ספריה כדי לספק מידע בקשר לתרופות של GSK, הכולל, אך לא רק, תרופות הניתנות במרשם רופא בלבד, לציבור הרחב  בישראל. בחלק הציבורי ישנם דפים ספציפיים למטופלים בלבד, עבור מי שנרשמה לו תרופה הקשורה לדפים אלה. דפים אלה יושארו מוסתרים מהניווט באתר וניתן לגשת אליהם רק לאחר שאדם מהציבור הכללי אישר שהוא מטופל שקיבל מרשם לתרופה מסוימת.

לאנשי מקצוע בתחום הבריאות בלבד: לתשומת ליבכם, העלון המאושר לרופא ולצרכן חייבים להנחות את השימוש המתאים בכל אחת מהתרופות. טרם ניפוק או שימוש בתכשיר רפואי, על אנשי מקצוע תחום הבריאות לעיין בעלון המידע לרופא המעודכן לשימוש במדינת ישראל.

חשבונות, סיסמאות, אבטחה

אם תבחרו לפתוח חשבון (כולל הגדרת זיהוי וסיסמה), אתם האחראים באופן מלא לשמירה על סודיות המידע שאתם מחזיקים בחשבונכם ועל כל הפעילות שמתרחשת בחשבונכם.

תנאי השימוש בסמינר מקוון (Webinar)

כאשר אתם משתתפים בסמינר מקוון (Webinar) המתארח באתר זה, פרטי הזהות שלכם ונתונים אישיים אחרים שתזינו בעת ​​ההרשמה עשויים להיראות על ידי משתתפים אחרים. על ידי השתתפות בסמינר המקוון (Webinar), אתם מסכימים לגילוי זה.  כאשר אתם מצטרפים לסמינר מקוון (Webinar), הקלידו שם לתצוגה כפי שתרצו שיופיע בפני אחרים.

השימוש בפלטפורמה לסמינרים מקוונים (Webinar) הוא באחריותכם בלבד. GSK אינה מצהירה או אחראית על הדיוק, ההתאמה או השלמות של המידע המשותף במהלך הסמינר המקוון (Webinar), ואינה אחראית לשום אובדן או נזק הנובעים מהשימוש בפלטפורמה המקוונת. שום דבר בהודעה זו, או בכל דרך אחרת, אינו מגביל את אחריותה של GSK לנזק אישי שנגרם עקב רשלנותה.

הקלטות

הסמינרים המקוונים (Webinar) שלGSK  עשויים להיות מוקלטים. ההקלטה ניתנת לשימוש על ידי GSK (בחלקה או במלואה), עם קהלים בעתיד, לפי שיקול דעתה של GSK. לדוגמה, GSK עשויה לשים סמינר מקוון (Webinar) מוקלט באתרי אינטרנט שלה הנגישים על ידי קהל גלובלי. אם התמונה, הקול ו/או המראה שלכם יוקלטו על ידי GSK כתוצאה מהשתתפותכם בסמינר מקוון (Webinar), GSK תאסוף את הסכמתכם להקלטה בעת הכניסה לסמינר המקוון (Webinar). אם אינכם רוצים שיקליטו אתכם, העבירו את עצמכם למצב 'השתקה' / 'mute', ואל תשתפו את התמונה או את המסך שלכם. כמו כן, אתם גם יכולים לעזוב את הסמינר המקוון (Webinar).

מוצרים ברחבי העולם

האתרים העסקיים של GSK מכילים מידע על מוצרים ושירותים ברחבי העולם, שלא כולם זמינים בכל מקום.  הפניה למוצר או לשירות של GSK באתר האינטרנט של GSK אינה מעידה על כך שמוצר או שירות אלה זמינים או יהיו זמינים במקום הימצאותכם.

מידע עדכני

GSK פועלת על מנת לעדכן באופן שוטף את המידע הנמצא באתר זה, אולם, מטבע הדברים, ייתכן שיהוי מסוים בעדכון המידע. GSK אינה מתחייבת כלפי כל צד ג' אשר יעשה שימוש בתוכן האתר בכל הקשור לאמינות, דיוק, נאותות, שלמות או עדכניות המידע הכלול באתר זה, לרבות המידע הניתן באמצעות סמינר מקוון (webinar). המידע באתר זה מסופק כפי שהוא. 

שימוש וגישה

אתם יכולים לגלוש באופן חופשי באתר זה, אולם אתם רשאים לגשת או להוריד חומר באתר זה רק לשימושכם האישי והלא מסחרי. יש לשמור על כל זכויות היוצרים וההודעות הקנייניות האחרות הכלולות בחומרים שהורדו. אין לעשות כל שימוש אחר בחומרים באתר זה ללא אישור מפורש בכתב מ- GSK.

הגישה לאתר זה מותרת על בסיס זמני, ו- GSK שומרת לעצמה את הזכות לבטל או לשנות את השירות הניתן באתר זה ללא הודעה מוקדמת. GSK לא תהיה אחראית אם מסיבה כלשהי האתר אינו זמין בכל עת או לכל תקופה שהיא.

סימני מסחר / זכויות קנייניות

עליכם להניח שכל הסימנים המסחריים המופיעים באתר זה, בין אם הם מופיעים באותיות גדולות או עם סמל הסימן המסחרי ובין אם לא, הם סימנים מסחריים של GSK, החברות המסונפות אליה, החברות הקשורות אליה, או בעלי הרישיון שלה או שותפים למיזם משותף, אלא אם כן צוין אחרת. עליכם להניח שכל מה שאתם רואים או קוראים באתר זה מוגן בזכויות יוצרים, או ש- GSK קיבלה הרשאה להשתמש בו, אלא אם כן צוין אחרת, ואין להשתמש בו מלבד כפי שמצוין ב"תנאי השימוש" או בטקסט שבאתר, ללא אישור בכתב מ- GSK. השימוש באתר זה אינו מעניק או מקנה לכם שום רישיון או זכות בכל זכות קניינית של קבוצת החברות של GSK (לרבות פטנטים, סימני מסחר וזכויות יוצרים) או של כל צד שלישי. השימוש או השימוש לרעה בסימנים מסחריים אלה, בזכויות יוצרים או בחומרים אחרים, למעט כפי שהותר אחרת ב"תנאי שימוש" אלו, אסורים במפורש ועשויים להוות הפרה של חוקי זכויות היוצרים, חוקי הסימנים המסחריים או חוקים, דינים או תקנות אחרים.

GSK אינה טוענת לבעלות על, ולא לשיוך או התקשרות עם כל סימן מסחר של צד שלישי המופיע באתר. סימני מסחר אלה של צדדים שלישיים משמשים רק כדי לזהות את המוצרים והשירותים של בעליהם בהתאמה, ואין להסיק מהשימוש בסימנים אלה כל חסות או תמיכה מצידה של GSK.

קישורים לאתרי אינטרנט חיצוניים

קישורים לאתרי צד שלישי עשויים להינתן לצרכי עניין או נוחות של המשתמשים באתר זה. GSK אינה נושאת באחריות לתוכן של אתרי אינטרנט שאינם של GSK אליהם היא מספקת קישורים, והיא לא תקבל על עצמה כל אחריות על מידע או דעות הכלולות באתר כלשהו של צד שלישי, או על הפרה או מחדל במדיניות הפרטיות של צדדים שלישיים.

מידע שתספקו לנו

למעט מידע הנכלל בהצהרת הפרטיות שלנו, כל תקשורת או חומר שתעביר אל האתר או באמצעותו, כולל נתונים, שאלות, הערות, רעיונות, ידע וכדומה, ומידע שהתקבל במהלך סמינר מקוון (Webinar), יטופל כמידע שאינו סודי ואינו קנייני. ל- GSK לא תהיה כל מחויבות מכל סוג שהוא ביחס למידע זה, והיא תהיה חופשית להשתמש, לגלות, לשכפל או לפרסם מידע זה ללא הגבלה מכל סוג שהוא, לרבות למטרות מסחריות, מבלי לשלם למשתמשים על הזכות לעשות כן. כמו כן, גם מידע שתשתפו במהלך סמינר מקוון (Webinar)עשוי להיות נגיש למשתמשים אחרים.

חבות

למעט מקרים בהם הדבר אסור על פי חוק, ולמעט כל אחריות הנקבעת במפורש ב"תנאי שימוש" אלה, כל תנאי, אחריות, ערבות, זכות או חבות, אשר אחרת היו עשויים להשתמע מתנאי שימוש אלה או להיות מוטלים על פי חוק, אינם נכללים.

השימוש שלכם באתר הינו באחריותכם הבלעדית, ו-GSK לא תישא בחבות בשום מקרה בגין נזקים כלשהם (כולל, אך לא רק, נזקים או הפסדים ישירים, מקריים, תוצאתיים, עקיפים או עונשיים, או נזקים שנגרמו כתוצאה מאיבוד רווחים, אובדן נתונים או הפרעה לעסקים) הנובעים מהגישה לאתר, השימוש בו, או חוסר היכולת לגשת או להשתמש באתר, או כל שגיאה או השמטה בתכניו. דבר זה כולל נזקים למחשב או לנכס אחר, כולל נזקים שנגרמו על ידי וירוסי מחשב או כל חומר טכנולוגי פוגעני אחר שעלול לפגוע במחשב או ברכוש אחר עקב השימוש שלכם באתר זה, כולל הורדה של קבצים או תוכן אחר מאתר האינטרנט.

לא הזמנה לעסקה

שום דבר באתר זה אינו מהווה הזמנה או הצעה להשקיע או לסחור בניירות ערך או במכשירי ADR של GSK.  בפרט, התוצאות וההתפתחויות בפועל עשויות להיות שונות באופן מהותי מכל תחזית, דעה או ציפייה המובעים באתר זה, ואין להסתמך על ביצועי העבר של מחיר ניירות הערך כמדריך לביצועיהם בעתיד.

אמירות צופות פני עתיד

האתר עשוי להכיל אמירות צופות פני עתיד, הכפופות לסיכונים ולאי וודאויות שעלולות לגרום לתוצאות בפועל להיות שונות מהצפוי, לרבות סיכונים המפורטים בדוחות של GSK שהוגשו לרשות לניירות ערך ("ה- SEC"), כולל הדוח האחרון ש- GSK הגישה ל- SEC.

GSK שומרת לעצמה את הזכות, אם תפרו את תנאי השימוש, להשעות או לסיים כל חשבון שיצרתם באתר זה.

סמכות שיפוט

תנאי שימוש אלה והשימוש שלכם באתר נשלטים על ידי הדין הישראלי. כל פעולה או הליך משפטיים הקשורים לאתר זה יתבררו אך ורק בבית המשפט המוסמך בתל אביב, ישראל. 

הכותרות המשמשות בתנאי שימוש אלה נועדו לנוחות בלבד ואינן משמשות לקביעת המשמעות או הפרשנות של תנאי שימוש אלה.